Timur AKARSU

EĞİTİMEN

E-MAIL
timur@adedanismanlik.com
GSM
+90 533 421 00 15

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirerek tamamladım. Yüksek Lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümünde tamamladım ve yüksek lisans tezimi de “Kalitenin İyileştirilmesinde İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinin Kullanımı ve Çağrı Merkezi Uygulaması” alanında yaptım.

İş hayatına 1984 yılında Demirören Grubunda Mali Denetçi olarak başladım. Grubun değişik firmalarında bütçe, planlama, muhasebe ve pazarlama görevlerinde bulunduktan sonra Milangaz şirketinde Satış Müdürü olarak Türkiye satışlarının yönetiminden sorumlu oldum.

1988 yılından itibaren BRİSA’da, Müşteri Hizmetleri biriminin kurulmasında ve Müşteri Hizmetleri Yöneticisi olarak görev yaptım. Daha sonra Müşteri İlişkileri Müdürü olarak BRİSA’da; Bayi Sipariş Sistemi Yönetimi, Müşteri Başvuru Yönetim Sistemi, Garanti Sistemi Yönetimi, Bayi Otomasyon Sistemi Yönetimi, Çağrı Merkezi Yönetimi ve Bayi Veri Tabanı Sistemi Yönetimi gibi temel projelerin geliştirilmesine ve bu alandaki faaliyetlerin yönetilmesine liderlik yaptım. Çok sayıda yeni ve katma değeri yüksek projelerle Sabancı Holding Altın Yaka Ödül çalışmalarına katıldım.

BRİSA’da genişleyen sorumluluklarım çerçevesinde, Pazarlama Eğitim ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak BRİSA Akademi’nin oluşturulması, BRİSA Pazarlama ve Satış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi konularında çalıştım. Ayrıca, BRİSA Akademi ve BRİSA Müzesi binalarının tasarımında, uygulanmasında ve tamamlanmasında yönetici olarak görev aldım.

Brisa’daki 25 yılı aşan çalışma süresince edindiği deneyim ve birikimi farklı sektör ve şirketlerde kullanmak üzere 2013 yılının sonunda Brisa’dan ayrıldım ve Seçil Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’de doğrudan Genel Müdüre bağlı yapıda Pazarlama ve Satış Direktörü olarak çalışmaya başladım. Bu görevim süresince Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlama ve Satış faaliyetlerinin geliştirilmesi için Pazar Analizlerinin yapılması, Pazar Potansiyellerine ve PESTEL analizine göre hedeflenmesi ve öncelik verilmesi gereken pazarların belirlenmesine, Rakip Analizleri yaparak Hedef Pazar ve Hedef Müşteri kitlesinin belirlenmesine, genel ve müşteri bazında uygulanacak stratejilerin tespit edilerek hayata geçirilmesine yönelik aksiyonların toplamından sorumlu oldum.

Belirlenen X+3, X+5 ve X+10 hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmek ve bunları hayata geçirerek sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak sistem ve yaklaşımlar geliştirmek temel sorumluluk alanlarımdı. Satışların artırılması ve Pazarların büyütülmesine yönelik başarılı çalışmaların yanında Seçil Kauçuk’ta Turquality, CRM, B2B, ERP, Seçil Kampüs uygulamalarının tasarlanmasına, geliştirilmesine, kurulmasına ve sürdürülmesine liderlik yaptım. Ayrıca Çalışan Yetkinlik Yönetimi Sistemin ve Çalışan Performans Yönetim Sisteminin geliştirilmesinde uygulanmasında IK Bölümüne koçluk yaptım. Seçil Kauçuk Pazarlama ve Satış Direktörü görevim ile birlikte İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama Komitesi Başkanı ve Etik Kurul Başkanı olarak doğrudan genel müdüre bağlı geniş yetki ve sorumlulukla görev yaptım.