Yönetim Danışmanlıklarımız

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Seviyesini Belirleme Çalışması

Şirketinizin müşteri memnuniyeti yönetim seviyesini belirlemek için kuruluşunuza özgü değerlendirme sorularının hazırlanarak ölçüm çalışmasının yapılması ve sonuçlarının raporlanması.

Süreç Analizi ve İyileştirme Önerileri Çalışması

Şirketinizin, müşteri ile ilgili süreçlerinin performans sonuçlarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için saha çalışması ve toplantılar yapılması ve süreçlerde yapılması gereken iyileştirmelere yönelik önerilerin raporlanması.

Sistem Entegrasyon Modeli Oluşturma Çalışması

Müşteri ilişkilerini etkili yönetmeye yönelik IT sistemlerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan sistem entegrasyon model önerilerinin raporlanması.

Şikayet Yönetim Sistemi Geliştirme ve İyileştirme Çalışması

İşletmenizin şikayet yönetim sisteminin ISO10002 standardı kapsamında analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve mevcut sistem iyileştirilmesi ve/veya yeni sistemin geliştirilmesi için önerilerin raporlanması.

Garanti Sistemi Geliştirme ve İyileştirme Çalışması

Garanti sisteminin; analiz edilmesi, tüketici yasası gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerinin hazırlanması ve raporlanması,

Çağrı Merkezi Geliştirme ve İyileştirme Çalışması

Çağrı Merkezi işleyiş ve yönetiminin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan iyileştirme ve/veya geliştirmeler için rapor hazırlanması.

Müşteri Memnuniyeti Anket Tasarımı Çalışması
    • Şirketinizin yaptığı müşteri memnuniyeti anketlerinin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma yapılması ve uygun anket soru ve formatının oluşturularak sunulması.