Uluslararası Pazarlara Satış, Konumlanma ve Markalaşma

Eğitim Hakkında

Uluslararası pazarlara satış yapmak isteyen veya satış yapmaya başlamış, ancak hangi pazarlara odaklanacağı veya giriş yaptığı pazarda nasıl kalıcı bir markaya dönüşüm yapacağı konusunda desteğe ihtiyaç duyan firmaların konu ile ilgili stratejileri nasıl belirleyeceği, uygulayacağı ve gözden geçireceği konularında yol gösterici örnekler paylaşarak bilgi seviyesini yükseltmek.

Eğitimin İçeriği

 • Uluslararası pazarlara yönelik veri toplama yöntemleri,
 • Derlenen verilere göre Uluslararası Pazarların analiz edilmesi,
 • Faaliyette bulunulan sektörlerin ülkeler bazında potansiyel analizi,
 • Potansiyeli en yüksek en az 20 ülke pazarının PESTEL analizinin yapılması,
 • Hedef Ülke Seçimi: Potansiyeli ve PESTEL değeri yüksek ülkelerin belirlenmesi,
 • Seçilen hedef ülkelerdeki ana rakiplerin genel durumlarının ve pazar payları analizi,
 • Hedef ülkelerdeki rakiplerin, çalıştıkları müşterilerdeki payları, kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespiti,
 • Ülke bazlı gelişim planlarının, satış ve marka stratejilerin oluşturulması,
 • Müşteri ve ürün bazlı gelişim planlarının x+3, x+5 ve x+10 şeklinde belirlenmesi,
 • Ülke, müşteri ve ürün bazlı stratejilerin düzenli nasıl gözden geçirileceği,
 • Hedeflene her bir müşteri için hangi stratejlerin (Kalite, İlişki, Fiyat) uygulanacağına karar verilmesi,
 • Uygulanacak stratejilere göre Pazarlama ve Marka İletişim Planının oluşturulması,
 • Şirketin Kaynaklarının (Tedarik, Üretim, İK, IT vb.) oluşturulan stratejilere ve satış hedeflerine göre gözden geçirilmesi ve yeniden planlanması.
Eğitmen
Timur AKARSU
Süre
2 gün
E-MAIL
bilgi@adedanismanlik.com
Telefon
+90 533 421 00 15